مهتاب گریس

تولیدکننده روغن موتور، گریس، واسکازین و انواع روغن های صنعتی

سمنان-گرمسار-شهرک صنعتی فجر-بعد از میدان بنفشه-خیابان کوشش 21-مهتاب گریس

مقالات

 

وضعیت روغن تصفیه دوم در جهان

 

روغن پایه تصفیه دوم ۵ درصد بازار روانکار را تشکیل می دهد، تقاضای جهانی روانکار در سال ۲۰۰۹ میزان ۳۳ میلیون تن بوده است، میزان روغن سوخته بالقوه ۲۲/۴ میلیون تن بوده که میزان روغن سوخته جمع اوری شده ۱۶/۵ میلیون تن و میزان روغن سوخته تصفیه شده ۲/۶ میلیون تن بوده است که از این میزان روغن پایه تصفیه دوم تولید شده ۱/۶ میلیون تن بوده و مابقی صرف تولید سوخت شده است

 

 

 

 

 

موارد استفاده از روغن سوخته در هر منطقه به طور مشخصی متفاوت است، در اروپا بیشتر روغن سوخته تصفیه دوم شده و

روغن پایه از آن تولید می شود

 

 

 

اروپا بیشتر از ۴۰ درصد روغن پایه تصفیه دوم جهانی را تامین می کند

 

 

با بهبود تکنولوژی تصفیه دوم حدود ۲۰ درصد روغن پایه تصفیه دوم به صورت گروه دو تولید می شود

 

 

 

رشد صنعت تصفیه دوم به قوانین حمایتی وابسته است، در اروپای غربی قویترین قوانین برای جمع آوری و دفع روغن سوخته وجود دارد، که باعث می شود تصفیه دوم ترجیح داده شود، در آمریکای شمالی قوانین قوی برای جمع آوری و دفع روغن سوخته وجود دارد ولی به گونه ای نیست که فقط تصفیه دوم ارجحیت داشته باشد، در آمریکای جنوبی برزیل قوانین قوی دارد که تصفیه دوم را ارجحیت می بخشد، تمام روغن جمع آوری شده مناسب باید تصفیه دوم شوند، در بقیه دنیا به غیر از چند استثنا قوانینی وجود دارند ولی اجرای آنها ضعیف است

 

نگرش منفی مصرف کننده به روغن تصفیه دوم عامل اصلی عدم گسترش این صنعت است، مصرف کنندگان به خصوص در آسیا روغن تصفیه دوم را برابر با جعل و تزویر، محصول تقلبی و کیفیت پایین می دانند، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده بزرگترین دلیل آن عدم آگاهی و اطلاع رسانی می باشد. دلایل عدم استفاده از روغن پایه تصفیه دوم در جدول زیر نشان داده شده است

 

 

 

سوال اساسی این است که آیا تصفیه دوم مدرن در آسیا کار خواهد کرد؟
-این صنعت بعید است که حمایت های قانونی قوی مانند آنچه در اروپای غربی یا آمریکای شمالی است را دریافت کند، تصفیه .دوم در آسیا می تواند رشد کند به شرطی که با قوانین حمایتی کافی فضای  کسب و کار قوی برای آن ایجاد شود