مهتاب گریس

تولیدکننده روغن موتور، گریس، واسکازین و انواع روغن های صنعتی

سمنان-گرمسار-شهرک صنعتی فجر-بعد از میدان بنفشه-خیابان کوشش 21-مهتاب گریس

آزمایشگاه

شرکت مهتاب گریس مجهز به واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت می باشد که مورد تایید اداره استاندارد است و مسئول کنترل کیفیت,مسئولیت امور کیفیتی محصولات و مواد اولیه را به عهده دارد که آموزش ها و تخصصات لازم را در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گذرانده است.

      محصول نهائی تولید شده توسط واحد کنترل کیفیت,مورد آزمون و بازرسی دقیق قرار می گیرد و پس از تطبیق شرایط محصول مورد نظر با استانداردهای لازم,اجازه بسته بندی توسط واحد کنترل کیفیت صادر می گردد و نتایج مربوطه در دفاتر آزمایشگاه ثبت می گردد.

سریال ساخت,تاریخ بسته بندی,شرح آزمایش های مربوطه و نام محصول,نحوه تطبیق آن با استانداردهای لازم و کلیه اقدامات لازم که برای تولید یک محصول لازم می باشد,همگی ثبت و با مراجعه به دفتر کنترل کیفیت می توان در هر مقطع زمانی به شناسایی و ردیابی هر محصول پرداخت و امکان دسترسی به  شرح نتایج هر آزمون برای محصول از این طریق میسر است.

تمامی محصولات این شرکت مطابق با استاندارد ملی ایران تهیه می شود.

 

 

Save

Save

Save